Realizácia požiarno-technických zariadení

Naša spoločnosť MC PROTECTION, s.r.o. v úzkej spolupráci s našimi partnermi (výrobcovia zariadení) alebo s montážnymi a inštalačnými spoločnosťami poskytuje komplexné služby aj v oblasti protipožiarnych systémov a zariadení, pričom ťažiskom je elektrická požiarna signalizácia, vrátane hlasovej signalizácie požiaru a plynové stabilné hasiace zariadenia na základe osobitných osvedčení (vzor osobitného osvedčenia EPS a SHZ).

 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

V zmysle požiadaviek Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. zabezpečujeme:

 • projektovanie zariadení a systémov EPS
 • dodávku zariadení
 • montáže a inštaláciu
 • uvedenie do prevádzky
 • kontrola, servis a údržba systémov EPS

VYBRANÉ PRODUKTY

 • adresovateľné systémy EPS
 • neadresné systémy EPS
 • skorá detekcia požiaru ASD
 • hlásiče požiaru Hochiki
 • hlásiče požiaru Apollo

Stabilné hasiace zariadenia (SHZ)

V zmysle požiadaviek Vyhl. MV SR č. 169/2006 Z.z. zabezpečujeme:

 • projektovanie zariadení a systémov SHZ
 • dodávku zariadení
 • montáže a inštaláciu
 • uvedenie do prevádzky
 • kontrola, servis a údržba systémov SHZ

VYBRANÉ PRODUKTY

 • plynové stabilné hasiace zariadenia KIDDE
 • hasivo Novec 1230 (FK-5-1-12)
 • hasivo FM-200 (HFC227ea)
 • hasivo Argonite (IG-557)
 • hasivo CO2
 • preskúšanie celistvosti a tesnosti chráneného priestoru v zmysle STN EN 15004 (Door fan test)