PROLOGIS
Naša spolupráca so spoločnosťou MC PROTECTION, s.r.o. sa začala začiatkom roka 2013 a postupne sme ju rozšírili na všetky naše objekty na území Slovenskej republiky. Pri našej činnosti sa veľmi často stretávame s nutnosťou riešenia rôznorodej problematiky v oblasti ochrany pred požiarmi a preto je pre nás veľmi dôležité mať pri sebe partnera, ktorý dokáže rýchlo, odborne a všestranne reagovať na naše potreby a požiadavky. My sme takého partnera našli a so spoluprácou sme veľmi spokojní.

Ing. Anton Brath
Director Property Management Czech Republic & Slovakia
PROLOGIS
 
 
HomePro Správcovská, s.r.o.
Spoločnosť MC PROTECTION, s.r.o., Bratislava pre našu spoločnosť HomePro Správcovská, s.r.o., Hálkova 1/A, Bratislava zabezpečuje všetky služby v oblasti ochrany pred požiarmi už od r. 2004. So službami spoločnosti MC PROTECTION, s.r.o. sme veľmi spokojní, oceňujeme najmä vysokú odbornú úroveň pri riešení požiadaviek našich klientov – bytových a polyfunkčných domov a flexibilitu ich služieb. Preto sme našu spoluprácu bez váhania postupne rozširovali na všetky objekty, v ktorých zabezpečujeme výkon správy na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy. 

Dušan Ďurka
riaditeľ správy nehnuteľnosti
HomePro Správcovská, s.r.o.
 
 
PURECO s.r.o.
PURECO s.r.o. využíva v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj pracovnej zdravotnej službe dodávateľským spôsobom služby od spoločnosti MC PROTECTION, s.r.o. a spoluprácu hodnotí pozitívne. Služby sú poskytované bezproblémovo, pravidelne a po odbornej stránke na výbornej úrovni. Veľmi oceňujeme najmä kvalitné poradenstvo a dobrú súčinnosť pri riešení našich požiadaviek v súvislosti s rozširovaním našich prevádzok.

Ing. Martin Stahl
konateľ spoločnosti
PURECO s.r.o.
 
 
Imperial Tobacco Slovakia, a.s.
Naša spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. spolupracuje so spoločnosťou MC PROTECTION, s.r.o. od jej vzniku v r.2004. Spoločnosť nám zabezpečuje služby technika požiarnej ochrany pre našich zamestnancov vo všetkých našich prevádzkach – administratívne priestory v Bratislave a ďalšie tri prevádzky po celom Slovensku. Doteraz sme v danej oblasti nezaznamenali žiadny nedostatok, všetky povinnosti si spoločnosť plní k našej spokojnosti a v prípade vzniknutých problémov ich flexibilne a operatívne rieši.

Katarína Beňová
Site & Car Fleet Manager
Imperial Tobacco Slovakia, a.s.
 
 
COOP Jednota Bratislava vidiek SD
So službami spoločnosti MC PROTECTION, s.r.o. sme veľmi spokojní. Či už je to dlhoročná spolupráca pri činnosti technika PO a BOZP alebo pohotové a po odbornej stránke na vysokej úrovni poskytnuté poradenstvo pri riešení protipožiarnej bezpečnosti pri zmene v užívaní stavieb, vždy boli poskytované služby na vysokej úrovni.

Anna Kimličková
technický úsek
COOP Jednota Bratislava vidiek SD
 
 
MB SERVIS, s.r.o.
V rámci činností našej spoločnosti máme pre oblasť ochrany pred požiarmi, BOZP a pracovnej zdravotnej služby zmluvne uzavretú spoluprácu so spoločnosťou MC PROTECTION, s.r.o. S plnením si povinností sme veľmi spokojní a oceňujeme najmä prístup k riešeniu našich potrieb a ochotu flexibilne reagovať na naše požiadavky. Najdôležitejším faktorom pre nás ale je, že nám spoločnosť MC PROTECTION, s.r.o. zastrešuje oblasť požiarnej ochrany a bezpečnosti v plnom rozsahu, a to vrátane výkonu všetkých revízií a kontrol našich technických a požiarnych zariadení.

Ing. Roland Lauko
riaditeľ / konateľ spoločnosti
MB SERVIS, s.r.o.
 
 
ZinkPower Malacky, s.r.o.
Činnosti vykonávané v priestoroch našej spoločnosti sú veľmi úzko spojené s hrozbou prípadného požiaru a preto ochrane pred požiarmi venujeme značnú pozornosť. V tejto oblasti už niekoľko rokov spolupracujeme s našim partnerom, spoločnosťou MC PROTECTION, s.r.o. , ktorá nám prostredníctvom svojich ľudí poskytuje vysoko odborné a profesionálne služby. Rovnako tak oceňujeme aj flexibilitu a ochotu riešiť naše potreby a požiadavky v danej oblasti. 

Ing. Branislav Filo 
konateľ spoločnosti
ZinkPower Malacky, s.r.o.
 
 
MC Protection

Naši ďalší spokojní zákazníci:


 • SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.
 • Slovenský futbalový zväz
 • PPA power DS s.r.o.
 • FUTBALSHOP s.r.o.
 • Slovenský syndikát novinárov
 • INTEC PHARMA s.r.o.
 • Samsung Display Slovakia s.r.o.
 • BYTREX, s.r.o.
 • Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
 • BAUER Irrigation, spol. s r.o.
 • Dráčik DIVI, s.r.o.
 • SLOVCOLOR, a.s.
 • Delia potraviny, s.r.o.
 • ESKO, spol. s r.o.
 • Reštaurácie ALATURKA, Bratislava
 • IDH Slovakia, s.r.o.
 • Hotely GRANIT
 • DOMUS Bratislava, s.r.o.
 • Lekáreň Mojelieky.sk
 • Global facility a.s.
 • JUMP soft a.s.
 • Amigal Group SK, s.r.o.
 • Reštaurácia & penzión MARATHON, Senec
 • JL, s.r.o.
 • ENGIE Services a.s.
 • Chiesi Slovakia s.r.o.
 • Lekáreň na korze
 • TINACO, spol. s r.o.
 • Lekáreň PRIMA