PROLOGIS
Naša spolupráca so spoločnosťou MC PROTECTION, s.r.o. sa začala začiatkom roka 2013 a postupne sme ju rozšírili na všetky naše objekty na území Slovenskej republiky. Pri našej činnosti sa veľmi často stretávame s nutnosťou riešenia rôznorodej problematiky v oblasti ochrany pred požiarmi a preto je pre nás veľmi dôležité mať pri sebe partnera, ktorý dokáže rýchlo, odborne a všestranne reagovať na naše potreby a požiadavky. My sme takého partnera našli a so spoluprácou sme veľmi spokojní.

Ing. Anton Brath
Director Property Management Czech Republic & Slovakia
PROLOGIS
 
 
JUMP Soft a. s.
V rámci našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na dodržiavanie povinností zamestnávateľa ako aj zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Práve tieto oblasti pre nás dodávateľsky zabezpečuje spoločnosť MC PROTECTION, s.r.o. So spoluprácou, ktorá už trvá niekoľko rokov, sme veľmi spokojní. Vážime si prístup k riešeniu našich požiadaviek a potrieb a v neposlednom rade flexibilitu a profesionalitu dodávaných služieb!

Zuzana Latkóczyová
Office and operations manager
JUMP soft a.s
 
 
PURECO s.r.o.
PURECO s.r.o. využíva v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj pracovnej zdravotnej službe dodávateľským spôsobom služby od spoločnosti MC PROTECTION, s.r.o. a spoluprácu hodnotí pozitívne. Služby sú poskytované bezproblémovo, pravidelne a po odbornej stránke na výbornej úrovni. Veľmi oceňujeme najmä kvalitné poradenstvo a dobrú súčinnosť pri riešení našich požiadaviek v súvislosti s rozširovaním našich prevádzok.

Ing. Martin Stahl
konateľ spoločnosti
PURECO s.r.o.
 
 
Imperial Tobacco Slovakia, a.s.
Naša spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. spolupracuje so spoločnosťou MC PROTECTION, s.r.o. od jej vzniku v r.2004. Spoločnosť nám zabezpečuje služby technika požiarnej ochrany pre našich zamestnancov vo všetkých našich prevádzkach – administratívne priestory v Bratislave a ďalšie tri prevádzky po celom Slovensku. Doteraz sme v danej oblasti nezaznamenali žiadny nedostatok, všetky povinnosti si spoločnosť plní k našej spokojnosti a v prípade vzniknutých problémov ich flexibilne a operatívne rieši.

Katarína Beňová
Site & Car Fleet Manager
Imperial Tobacco Slovakia, a.s.
 
 
COOP Jednota Bratislava vidiek SD
So službami spoločnosti MC PROTECTION, s.r.o. sme veľmi spokojní. Či už je to dlhoročná spolupráca pri činnosti technika PO a BOZP alebo pohotové a po odbornej stránke na vysokej úrovni poskytnuté poradenstvo pri riešení protipožiarnej bezpečnosti pri zmene v užívaní stavieb, vždy boli poskytované služby na vysokej úrovni.

Anna Kimličková
technický úsek
COOP Jednota Bratislava vidiek SD
 
 
MB SERVIS, s.r.o.
V rámci činností našej spoločnosti máme pre oblasť ochrany pred požiarmi, BOZP a pracovnej zdravotnej služby zmluvne uzavretú spoluprácu so spoločnosťou MC PROTECTION, s.r.o. S plnením si povinností sme veľmi spokojní a oceňujeme najmä prístup k riešeniu našich potrieb a ochotu flexibilne reagovať na naše požiadavky. Najdôležitejším faktorom pre nás ale je, že nám spoločnosť MC PROTECTION, s.r.o. zastrešuje oblasť požiarnej ochrany a bezpečnosti v plnom rozsahu, a to vrátane výkonu všetkých revízií a kontrol našich technických a požiarnych zariadení.

Ing. Roland Lauko
riaditeľ / konateľ spoločnosti
MB SERVIS, s.r.o.
 
 
DELIA potraviny s.r.o.
Naša spoločnosť DELIA potraviny, s.r.o. má služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi zabezpečené prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou MC PROTECTION, s.r.o. Táto spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v týchto oblastiach pre všetky naše predajne ako aj pre náš centrálny sklad. S jej službami sme spokojní, vyhovuje nám najmä vysoká odborná úroveň pri riešení našich potrieb a promtnosť v reagovaní na naše požiadavky, hlavne v súvislosti s otváraním nových prevádzok.

Ing. Jozef Berko
konateľ spoločnosti
DELIA potraviny s.r.o.
 
 
ROEZ, s.r.o.
"Spoločnosť MC PROTECTION, s.r.o. pre našu spoločnosť zabezpečuje služby v oblasti ochrany pred požiarmi už od r. 2019. So službami spoločnosti MC PROTECTION, s.r.o. sme spokojní, oceňujeme najmä vysokú odbornú úroveň pri riešení požiadaviek našich klientov – logistické a skladovacie centrá - a flexibilitu ich služieb.

Mgr. Martin Lecký
Contractual relationships and personalistic, Corporate representative
ROEZ, s.r.o.
 
 
MC Protection

Naši ďalší spokojní zákazníci:


 • Slovenský futbalový zväz
 • PPA power DS s.r.o.
 • FUTBALSHOP s.r.o.
 • Slovenský syndikát novinárov
 • INTEC PHARMA s.r.o.
 • Samsung Display Slovakia s.r.o.
 • BYTREX, s.r.o.
 • Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
 • BAUER Irrigation, spol. s r.o.
 • Dráčik DIVI, s.r.o.
 • ESKO, spol. s r.o.
 • Reštaurácie ALATURKA, Bratislava
 • IDH Slovakia, s.r.o.
 • Hotely GRANIT
 • DOMUS Bratislava, s.r.o.
 • Lekáreň Mojelieky.sk
 • Global facility a.s.
 • Amigal Group SK, s.r.o.
 • Reštaurácia & penzión MARATHON, Senec
 • JL, s.r.o.
 • ENGIE Services a.s.
 • Chiesi Slovakia s.r.o.
 • Lekáreň na korze
 • TINACO, spol. s r.o.
 • Lekáreň PRIMA