Kontaktné údaje:

Fakturačné údaje:

MC PROTECTION, s.r.o.
Matejkova 2
Bratislava 841 05
IČO: 35 902 361
IČ DPH: SK2021888572

Korešpondenčná adresa:

MC PROTECTION, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
Bratislava 831 04