Kontaktné údaje:

Fakturačné údaje:

MC PROTECTION, s.r.o.
Starorímska 16,
851 10 Bratislava
IČO: 35 902 361
IČ DPH: SK2021888572

Korešpondenčná adresa:

MC PROTECTION, s.r.o.
Panónska cesta 17
Bratislava 851 04