E-learning - školenia formou e-learningu

Čo je to e-learning a ako prebieha?

 • Systém vytvorený na zabezpečenie vykonávania školení online, prostredníctvom absolvovania preštudovania si online prezentácií
 • Systém schválený kontrolnými orgánmi štátnej  
 • Systém samotný sleduje všetky dôležité informácie, od evidencie termínov v zmysle platných právnych predpisov pre jednotlivé školenia, cez notifikácie prostredníctvom zaslania emailov až po vystavovanie e-certifikátov o absolvovaní školenia, čím zjednodušuje celý systém sledovania a vykonávania školení zamestnancov (jediná požiadavka je prístup na internet)
 • Každá osoba – zamestnanec obdrží email, prostredníctvom ktorého sú mu doručené jedinečné prihlasovacie údaje ako aj termín, v ktorom by mal školenie absolvovať. Po jeho absolvovaní mu systém vygeneruje certifikát o absolvovaní školenia.
 • Online prezentácie (školenia) obsahujú okrem faktických informácií aj

Výhody e-learningu

 • jednoduchá administrácia, ľahké spravovanie systému
 • priamy prístup pre správu systému zodpovedným zástupcom klienta
 • flexibilita a úspora času (nepretržitý prístup k online školeniam v prípade potreby)
 • neobmedzený prehľad o vykonaných školeniach, o nedokončených školeniach,  o termínoch najbližších školení jednotlivých zamestnancov
 • automatická notifikácia 
 • sledovanie legislatívnych zmien (neustála aktualizácia prezentácií)
 • možnosť prispôsobiť prezentácie obsahovo aj rozsahovo pre potreby klienta
 • prezentácie a online školenia vo viacerých jazykoch: slovenský, anglický, ruský, ukrajinský
 • nepretržitá online podpora, odborné poradenstvo, technická podpora

Online školenia